ΑΡΧΙΚΗ    |    ΠΡΟΦΙΛ    |    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |    ISO 9001:2008    |    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Eλλ. Eng.

M E N U
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ GALLERY
NEA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 


 

 • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού-Εξαερισμού-Αερισμού-Θέρμανσης
  • κατασκευή Αεραγωγών
  • κατασκευή Κλιματιστικών Μονάδων
  • κατασκευή Μονάδων Εξαερισμού
  • κατασκευή μονάδων ύγρανσης
  • ειδικές κατασκευές φίλτρανσης και ελέγχου ποιότητας αέρα
 • Εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
  • εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
  • εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης μεταφοράς δεδομένων
  • εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης
  • εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης
  • εγκαταστάσεις επιτήρησης και ασφαλείας
  • εγκαταστάσεις τηλεφωνικών δικτύων
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
  • εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης
  • εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
  • εγκαταστάσεις θέμανσης, λεβητοστάσια
 • Εγκαταστάσεις Θέρμανσης και Ψύξης Δαπέδου, Τοίχου και Οροφής
 • Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου
 • Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων