ΑΡΧΙΚΗ    |    ΠΡΟΦΙΛ    |    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |    ISO 9001:2008    |    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Eλλ. Eng.

M E N U
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ SAMSUNG
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ GALLERY
NEA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 


Η εταιρεία Z.S.S. αναλαμβάνει ηλεκτρολογικά έργα πάσης φύσεως.
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται βάση μελέτης, χρησιμοποιώντας υλικά επώνυμων κατασκευαστών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ώς εκ τούτου αναλαμβάνει την έκδοση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Πιστοποιητικό Δ.Ε.Η) που σύμφωνα με την υφιστάμενη μονοθεσία (Ν.4483/65) αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για τις παρακάτω ενέργειες όπως:

1) Νέα εγκατάσταση - παροχή
2) Προσθήκη παροχής (νυχτερινό ρεύμα)
3) Αλλαγή ονόματος παροχής
4) Μεταφορά ρολογιού (επανασύνδεση παροχής)
5) Επαύξηση ισχύος παροχής

Συνεργάτες:


    

     

Ολοκληρωμένα Έργα:

1
2
3
4
5
6
2 3 Επόμενη>>