ΑΡΧΙΚΗ    |    ΠΡΟΦΙΛ    |    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |    ISO 9001:2008    |    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Eλλ. Eng.

M E N U
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ SAMSUNG
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ GALLERY
NEA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 


Η συστηματική συντήρηση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της.

Η εταιρεία Z.S.S. διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και αναλαμβάνει την συντήρηση όλων των ηλεκτρικών γραμμών - στοιχείων  καθώς και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.


1
2
3
4