ΑΡΧΙΚΗ    |    ΠΡΟΦΙΛ    |    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |    ISO 9001:2008    |    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Eλλ. Eng.

M E N U
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ SAMSUNG
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ GALLERY
NEA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 


Βάσει  της εθνικής νομοθεσίας ΠΔ 71/88 , ΤΟΤΕΕ 2451/86 στους επικίνδυνους χώρους απαιτείται η λήψη μέτρων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Η εταιρεία Z.S.S. διαθέτει αδειούχους μηχανολόγους μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία στις μελέτες πυρόσβεσης, που εκπονούν τις μελέτες εγκατάστασης κάθε είδους και μεγέθους κτιρίου και αναλαμβάνει την επίβλεψη και την κατασκευή με δικά της εξειδικευμένα συνεργεία κάθε είδους εγκατάστασης πυρόσβεσης ή πυρανίχνευσης.

Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

→Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό και πυροσβεστικούς κρουνούς
→Εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συγκροτημάτων και πυροσβεστικών φωλιών
→Τοπικά συστήματα πυρόσβεσης για φούσκες μαγειρίων
→Αυτόματες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης μέσω καταιονιτήρων ( sprinklers )

Ολοκληρωμένα Έργα:

1
2
3
4
5
6
2 3 Επόμενη>>