ΑΡΧΙΚΗ    |    ΠΡΟΦΙΛ    |    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |    ISO 9001:2008    |    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Eλλ. Eng.

M E N U
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ SAMSUNG
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ GALLERY
NEA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 


Οι μηχανολόγοι - ηλεκτρολόγοι μηχανικοί της εταιρείας Z.S.S. έχουν την μακρόχρονη εμπειρία , ικανότητα και γνώση να πραγματοποιήσουν την μελέτη οποιουδήποτε ηλεκτρομηχανολογικού έργου.

Στόχος μας είναι πάντοτε να προτείνουμε την πιο οικονομική αλλά και αποδοτική ταυτόχρονα λύση με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη.