ΑΡΧΙΚΗ    |    ΠΡΟΦΙΛ    |    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |    ISO 9001:2008    |    ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
Eλλ. Eng.

M E N U
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ GALLERY
NEA

ISO
 
Η εταιρεία "Ι. Ζουντουρίδης - Θ. Σαμπλίδης - Γ. Σιγάλας Ο.Ε." πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2008 , από τον οργανισμό πιστοποίησης ABS Quality Evaluations,Inc, ύστερα από την επιθεώρηση πιστοποίησης, κατά την οποία κρίθηκε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο της πιστοποίησης καλύπτει τον "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ".